ADAS je bio gost na kontinuiranoj edukaciji koju organizuje Zavod za sport i medicinu sporta Srbije

Објављено: 19.11.2015

1

Kontinuirana medicinska edukacija pod nazivom „Fiziologija napora kroz biohemijske analize i molekularna biologija u medicini sporta” održana je dana 18.11.2015. godine u prostorijama restorana „Satelit”, na otvorenom plivalištu Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Predstavnici ADAS-a održali su predavanja iz oblasti borbe protiv dopinga, u sklopu zadatog Dr Milica Vukašinović Vesić je održala predavanje pod nazivom „Biološki pasoš sportista” i dr Marija Anđelković je održala predavanje na temu „Analiza 200 TUE u Srbiji”. Ovim predavanjima ADAS nastavlja edukaciju kolega iz oblasti sportske medicine koji čine važan deo stručnog tima svakog sportiste.