WADA objavila izveštaj o usklađenosti sa Svetskim antidoping kodeksom

Objavljeno: 26.11.2015

Prema najnovijem izveštaju WADA o usklađenosti pravila i rada nacionalnih antidoping agencija sa izmenama Svetskog antidoping kodeksa koje su stupile na snagu 1. 1. 2015. godine, Osnivački odbor WADA je na sednici 18. 11. 2015. godine, odlučio da nacionalne antidoping organizacije Andore, Argentine, Bolivije, Izraela, Rusije i Ukrajine proglasi za neusklađene sa Svetskim antidoping kodeksom, dok je antidoping organizacijama Belgije, Brazila, Francuske, Grčke, Meksika i Španije kao rok za usklađivanje određen 18. mart 2016. godine. Izveštaj je dostupan na sledećem linku: www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code/code-compliance