Održana konstitutivna sednica novog Upravnog odbora ADAS

Objavljeno: 17.1.2018

Dana 16. 1. 2018. godine održana je konstitutivna sednica novog saziva Upravnog odbora ADAS. Upravni odbor čine:

dr Valentina Mileusnić, predsednik Upravnog odbora
prof. dr Nenad Đurđević, potpredsednik Upravnog odbora
prof. dr Vladimir Jakovljević, potpredsednik Upravnog odbora
prof. dr Brižita Đorđević
dr sc.med. Marija Zdravković
prim. dr sci. Sanja Stanković
spec. Gordana Simić, dipl. farmaceut
sudija Vesko Krstajić
prof. dr Dragan Radovanović
Damir Štajner
dr Dejan Aleksandrić
Dejan Simić
mr Nemanja Svjetličić
dr Nikola Čikiriz
Milan Šobot

Na prvoj sednici su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju predsednika i 2 potpredsednika Upravnog odbora
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Upravnog odbora
3. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju u 2017. godini
4. Odluka o imenovanju ovlašćenih doping kontrolora