Sednica Upravnog odbora ADAS

Objavljeno: 18.12.2019

Dana 17. 12. 2019. godine održana je redovna sednica Upravnog odbora ADAS. Između ostalih tekućih stvari i odluka, Upravni odbor usvojio je i Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava za 2020. godinu. Ovaj pravilnik će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije a biće dostupan i na veb sajtu ADAS.