RUSADA potvrdila žalbu na odluku WADA

Objavljeno: 23.12.2019

RUSADA je potvrdila da će se žaliti na odluku WADA Međunarodnom arbitražnom sudu za sport u Lozani. Žalba će odložiti primenu odluke WADA do donošenja odluke Međunarodnog arbitražnog suda.

Više o tome pročitajte na www.insidethegames.biz/articles/1088361/rusada-confirms-appe…