Poruka sportistima o procesu doping kontrole u vreme epidemije COVID-19

Objavljeno: 28.5.2020

Svetska antidoping agencija (WADA) je objavila a Antidoping agencija Republike Srbije (ADAS) je usvojila preporuke za testiranje i proces doping kontrole uz poštovanje mera zaštite, u vreme trajanja epidemije COVID-19. ADAS nastavlja sa doping kontrolama, prvo izvan takmičenja, a onda i na takmičenju prateći vraćanje sporta u normalan trenažni i takmičarski ciklus. Prioritet je zdravlje sportista i onih koji sprovode doping kontrolu, pa je zato procedura doping kontrole dodatno izmenjena u pogledu strogog poštovanja mera zaštite (nošenje maski, vizira, rukavica itd.) i držanja fizičke distance u svakoj mogućoj situaciji između sportiste i doping kontrolora. Pismo sportistima gde se nalaze odgovori na najčešća pitanja koja su imali u prethodnom periodu, nalazi se dostupno na sajtu ADAS i molimo saveze i članove stručnog tima da ga proslede sportistima.

www.adas.org.rs/wp-content/uploads/2020/05/pismo_za_sportist…