ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU DOPINGA U SPORTU

Objavljeno: 12.5.2021

Skupština Srbije usvojila je 6.5.2021. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu.

Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 47/2021 od 10.5.2021. godine, a stupa na snagu 18.5.2021.

Ovde možete preuzeti tekst izmena Zakona i prećišćen tekst Zakona.