WADA potpisala memorandum razumevanja sa CEADO za saradnju na razvoju antidoping programa

Objavljeno: 9.6.2021

Montreal, 9. juna 2021. – Svetska antidoping agencija (WADA) potpisala je memorandum o razumevanju (MOU) sa Centralnoevropskom antidoping organizacijom (CEADO) radi saradnje na specifičnim aktivnostima razvoja antidoping programa, započinjući projektom koji uključuje Regionalnu antidoping organizaciju Istočne Evrope (EERADO).

CEADO je partnerstvo osam nacionalnih antidoping organizacija (NADO) iz Austrije, Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Srbije, Slovačke i Slovenije koje rade zajedno sa glavnim ciljem podrške i jačanja antidoping sistema u regionu.

Memorandum o razumevanju, koji su potpisali generalni direktor WADA Olivije Nigli i predsednik CEADO Mihael Cepić, zahteva da se dve organizacije redovno sastaju i po potrebi razgovaraju o oblastima saradnje koja su od zajedničkog interesa. EERADO projekat je od posebne važnosti ove godine jer će se ova Regionalna antidoping organizacija raspustiti krajem 2021. godine nakon 13 godina dobrog rada. Dok se približava zatvaranje EERADO, NADO zemlje članice sada mogu da rade samostalno, omogućavajući WADA da preusmeri resurse u druge regione sveta u kojima postoji veća potreba za njima. Ovaj projekat će omogućiti članovima EERADO da imaju koristi od stalnih smernica i podrške dok dalje razvijaju svoje nacionalne antidoping programe.

Generalni direktor WADA, Olivije Nigli, rekao je: „Globalni antidoping sistem oslanja se na saradnju između različitih aktera, a ovaj Memorandum o razumevanju između WADA i Centralne evropske antidoping organizacije pojačaće antidoping rad koji se provodi između nacionalnih antidoping organizacija u Evropi. Prvi projekat sa CEADO pružiće sveobuhvatan program obuke i razvoja za čitav niz istočnoevropskih zemalja, pomažući im da efikasno deluju van mreže Regionalne antidoping organizacije. Kroz projekte poput ovog, WADA pomaže u razvoju inovativnih antidoping strategija za one zemlje kojima je to najpotrebnije kako bi globalni sistem bio ojačan u celini. Zahvaljujem se rukovodstvu CEADO na spremnosti da sarađuju na ovaj način, pružajući na kraju efikasnije programe za zaštitu čistog sporta.“

Predsednik CEADO, Mihael Cepić, rekao je: „Centralnoevropska organizacija za borbu protiv dopinga osnovana je sa namerom da sarađuje i deli iskustva između svojih osam članova i da radi na zajedničkim projektima u raznim antidoping oblastima u korist sportista. Cenimo poziv WADA da podrži istočnoevropske zemlje u njihovom zajedničkom cilju da uspostave antidoping organizacije koje su nezavisne i u skladu sa svetskim antidoping kodeksom.“

Generalni direktor EERADO, Temur Ukleba, rekao je: „Ovaj projekat omogućava antidoping menadžerima da se upoznaju sa strukturnim razvojem i dobrim upravljanjem antidoping organizacija u ovom regionu. Takođe će ponuditi savete i smernice u vezi sa zakonodavnim i drugim propisima, efikasnom primenom Svetskog antidoping kodeksa, smernicama, tehničkim dokumentima i obrazovnim platformama, kao i sa izazovima sa kojima se suočava svaka država. Smatramo da je ovaj model odličan primer uspešne saradnje na antidoping pitanjima između zemalja sa različitim mogućnostima.“

WADA je 2004. godine stvorila program RADO za izgradnju ili jačanje antidoping kapaciteta u delovima sveta kojima je najpotrebnija. Program podržava NADO sa manje resursa i Nacionalne olimpijske komitete koji deluju kao NADO uz finansiranje, obuku i stalnu antidoping pomoć. Trenutno pomaže 15 RADO koji uključuju 131 zemlju širom sveta.