TUE i glukokortikoidi od 2022. godine

Objavljeno: 14.12.2021

Glukokortikoidi i Lista zabranjenih doping sredstava – nova pravila od 2022. godine
Svi načini primene glukokortikoida na takmičenju su zabranjeni!

Od 2022. godine, na Listi zabranjenih doping sredstava nalaze se glukokortikoidi koji se primenjuju u svim injekcionim oblicima i načinima davanja. Primeri injekcione primene uključuju intravensko, intramuskularno, periartikularno, intraartikularno, peritendinozno, intratendinozno, epiduralno, intratekalno, intraburzalno, davanje u leziju (npr.u keloid), intradermalno i subkutano. Takođe treba napomenuti da su svi oralni načini primene i dalje zabranjeni, uključujući mukozu usne duplje, bukalnu, gingivalnu i sublingvalnu primenu. Svi ostali načini primene uključujući inhalaciju, intranazalni sprej, kapi za oči, perianalnu, dermalnu, dentalnu (u kanal) primenu i topičku primenu su dozvoljeni svo vreme i ne zahtevaju TUE. Sportista rizikuje da bude sankcionisan kada se glukokortikoidi ili njegovi metabolite ili markeri nađu u većoj koncentraciji od one koju prijavljuje laboratorija u uzorku uzetom tokom doping kontrole na takmičenju. Upotreba glukokortikoida izvan takmičenja u bilo kom načinu primene nije zabranjena. Međutim, uzorak urina prikupljen tokom takmičenja može da sadrži metabolite glukokortikoida kao dokaz primene izvan takmičenja i nepovoljan analitički nalaz može biti prijavljen. Ako sportista i nadležan lekar obezbede odgovarajući klinički dokaz o upotrebi glukokortikoida, retroaktivni TUE može biti odobren. Ako TUE nije odobren, nepovoljan analitički nalaz može da dovede do sankcije i suspenzije.

ZAKLJUČAK NOVIH PRAVILA

  1. Glukokortikoidi, antiinflamatorni/imunosupresivni lekovi sa širokom kliničkom upotrebom, dozvoljeni su izvan takmičenja u bilo kom načinu primene.
  2. Primena glukokortikoida izvan takmičenja može, međutim, dovesti do negativnog analitičkog nalaza (doping pozitivnog rezultata) na doping kontroli tokom takmičenja.
  3. Glukokortikoidi su zabranjeni tokom takmičenja samo kada se daju injekcionim, oralnim ili rektalnim putem.
  4. Retroaktivna primena za terapeutsku upotrebu glukokortikoida je dozvoljena u skladu sa ISTUE kriterijumima.
  5. Kompletna klinička dokumentacija će olakšati uspešnu prijavu TUE i može biti potrebna za upravljanjerezultatima.

Preveden dopis koji je objavila WADA o novim pravilima vezanim za primenu glukokortikoida možete naći ovde: Glukokortikoidi i TUE