Predstavnici Antidoping agencije Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta u poseti Makedonskoj agenciji za omladinu i sport

Objavljeno: 9.2.2022

U organizaciji i po pozivu direktora Agencije za sport i omladinu Republike Severne Makedonije održana je radna poseta delegacije Srbije u kojoj su bili direktorka ADAS-a, prof. dr Milica Vukašinović Vesić, potpredsednik Upravnog odbora ADAS-a prof. dr Nenad Đurđević i pomoćnik ministra omladine i sporta Uroš Pribićević.

Na radnim sastancima u Makedoniji prisustvovali su pored direktora makedonske Agencije za sport i omladinu Naumčeta Mojsovkog i rukovodioci antidoping komisije prof. dr Zoran Handžiski, prof. dr Eli Handžiska kao i predsedavajući antidoping komisije dr Ilija Stoilov.

Antidoping agencija Republike Srbije je od strane Svetske antidoping agencije određena da izvrši mentorisanje Makedonske antidoping komisije na njenom putu ka osamostaljivanju i nezavisnosti kao i razvijanju svih neophodnih preduslova za to da postane usklađena sa Svetskim antidoping Kodeksom.

Predstavnici ADAS-a su prezentovali Zakon o sprečavanju dopinga u sportu Republike Srbije, organizacionu strukturu, način finansiranja ADAS-a kao i sve uspehe u radu od osnivanja do danas.

Dogovoreno je da se do kraja marta u konsultacijama između makedonske antidoping komisije i ADAS-a pripremi nacrt Zakona o sprečavanju dopinga u sportu Republike Severne Makedonije kao i da se pripreme svi neophodni pravilnici u skladu sa zahtevima Svetske antidoping agencije.