Održana sednica Upravnog odbora ADAS

Objavljeno: 10.2.2022

Na konstitutivnoj sednici novog saziva Upravnog odbora Antidoping agencije Republike Srbije održanoj 9.2.2022. godine, usvojeni su sledeći akti:

1. Odluka o imenovanju dr Valentine Mileusnić za predsednika Upravnog odbora i prof. dr Nenada Đurđevića i prof. dr Dragana Radovanovića za potpredsednike Upravnog odbora
2.Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Upravnog odbora 23.12.2021. godine
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju u 2021. godini
4. Odluka o usvajanju Završnog računa za 2021. godinu
5. Odluka o usvajanju izmena Finansijskog plana za 2022. godinu
6. Odluka o imenovanju Odbora za doping kontrolu.

U novi saziv Upravnog odbora ADAS imenovani su:

– od strane Ministarstva omladine i sporta:

Dr Valentina Mileusnić
Prof. dr Nenad Đurđević
Prof. dr Sonja Marjanović
Dr Gordana Korolija Mrđanov
Dr Goran Vukomanović

– od strane Ministarstva zdravlja:

Prof. dr Dragoš Stojanović
Prim. dr Vlado Batnožić

– od strane Vrhovnog kasacionog suda:

sudija Svetlana Tomić Jokić

– od strane Olimpijskog komiteta Srbije:

Sonja Vasić
Prof. dr Dragan Radovanović
Damir Štajner

– od strane Paraolimpijskog komiteta Srbije:

Prof. dr Miloš Joković
Spec. dr Nemanja Pijanović

– od strane Sportskog saveza Srbije:

Doc. dr Zoran Milić
Prof. dr Milan Radaković

U Odbor za doping kontrolu imenovani su:

1. Aleksandra Zelenović
2. Marija Anđelković
3. Radomir Čabarkapa
4. Kristina Carić
5. Đorđe Ćurčić
6. Vladimir Dedović
7. Nenad Dikić
8. Svetlana Dramićanin
9. Pavle Đurđević
10. Branislav Ilijašević
11. Gorana Janacković
12. Konstantin Kocev
13. Sara Krstić Matović
14. Tatjana Malić
15. Miloš Matović
16. Gorica Milovanović
17. Nikola Mitić
18. Tatjana Papić
19. Vesna Prodanović
20. Predrag Radifković
21. Nenad Radivojević
22. Srđan Radojević
23. Jelena Ožegović
24. Slobodan Rašić
25. Marija Ristić
26. Dušan Šaponjski
27. Zorana Stanković
28. Igor Stošić
29. Nenad Tanasković
30. Marko Trtica
31. Marko Vekić
32. Jovana Vujić
33. Milica Vukašinović Vesić
34. Jelena Đukanović
35. Sofija Dimitrijević
36. Sofija Kulić
37. Stefana Đorđević
38. Emilija Marinković
39. Miloš Lalović
40. Ognjen Krčmar
41. Martin Makaji
42. Stefan Nešović
43. Jasna Pantelić
44. Marija Milovanović
45. Lana Macura
46. Mihailo Milošević
47. Ognjen Đorđević
48. Predrag Radić
49. Jelena Veselinović
50. Nataša Rosić
51. Milica Dramićanin
52. Branka Gaković
53. Siniša Vujić
54. Stefan Mijailović
55. Natalija Milčić-Matić
56. Mirna Jovanović
57. Nebojša Popović
58. Darko Marinković
59. Milan Maletić
60. Marijana Kiricojević
61. Miloš Stanić
62. Milan Aničić