SEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Objavljeno: 22.12.2023
Одржана је редовна седница Управног одбора АДАС, 22.12.2023. године.
 • На седници су усвојени следећи акти:
 • Одлука о усвајању записника са претходне седнице Управног одбора
 • Одлука о усвајању Извештаја о пословању у периоду од 16.9.2023. до 6.12.2023. године
 • Одлука о усвајању Финансијског плана за 2024. годину
 • Листа категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања
 • Правилник о листи забрањених допинг средстава за 2024. годину
 • Правилник о листи забрањених допинг средстава за коње за 2024. годину
 • Правилник о изменама и допунама правилника о утврђивању одговорности лица које је учинило повреду антидопинг правила
 • Одлука о усвајању Програма рада за 2024. годину
 • Одлука о усвајању Програма допинг контрола за 2024. годину
 • Одлука о именовању допинг контролора.