Tramadol na Listi zabranjenih doping sredstava

Objavljeno: 28.12.2023

Antidoping agencija Republike Srbije je na Upravnom odboru održanom 22. decembra usvojila Listu zabranjenih doping sredstava za 2024. godinu koja stupa na snagu od 1. januara 2024. godine.

Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu (Službeni glasnik Republike Srbije br. 111/2014 i 47/2021), utvrđena je zabrana sportistima da koriste supstance koje su navedene na Listi zabranjenih doping sredstava.

U skladu sa članom 22. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, Antidoping agencija Republike Srbije utvrđuje Listu zabranjenih doping sredstava za sportiste u skladu sa Listom zabranjenih doping sredstava Svetske antidoping agencije. Ovu Listu na godišnjem nivou utvrđuje Svetska antidoping agencija, a Antidoping agencija Republike Srbije je preuzima i objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije.

Najznačajnija izmena u Listi zabranjenih doping sredstava za 2024. godinu je uključivanje na Listu supstance tramadol koja je aktivna supstanca leka Trodon.

Lista zabranjenih doping sredstava za 2024. godinu koja počinje da važi od 1. januara 2024. godine dostupna je na sledećem linku: Lista-za-2024.pdf

Sažetak najznačajnijih izmena u Listi za 2024. godinu dostupan je na sledećem linku: Lista-za-2024-izmene.pdf