Dr Nenad Dikić učestvovao kao pozivni predavač na X Svetskom kongresu planinarske medicine i urgentne planinarske medicine

Објављено: 29.5.2014

Bolzano je tokom cele ove nedelje domaćin X Svetskog kongresa planinarske medicine i urgentne planinarske medicine (X World Congress High Altitude Medicine and Physiology & Mountain Emergency Medicine). Program kongresa je ispunjen različitim temama i iskustvima namenjenim kako lekarima tako i planinarima, sa željom da se penjanje na velike visine olakša i ujedno smanji rizik od bolesti i sindroma kao što su AMS (Acute mountain sickness), HAPE (high altitude pulmonary edema) i HACE (high altitude cerebral edema).

Obrađene su različite grupe planinara i različita patološka stanja koja mogu da se jave ili pogoršaju prilikom penjanja na velike visine. Jedna od aktuelnih tema koju uvek prate burne diskusije je upotreba lekova i različitih metoda prilikom penjanja koja je obrađena u okviru sesije pod nazivom „Pros-cons – Medications at high altitude – moving on from right and wrong to disclosure”.

Dr Nenad Dikić je kao Predsednik odbora za doping kontrolu Antidoping agencije Republike Srbije i član medicinske komisije UIAA (International Climbing and Mountaineering Federation) pozvan da bude pozivni predavač i jedan od panelista u diskusiji na temu upotrebe lekova u planinarenju iz ugla dopinga. Među predavačima su se nalazili najveći experti planinarske medicine kao što je i Dr. Buddha Basnyat, predsednik Međunarodnog udruženja planinarske medicinne (ISMM).

Granicu između poboljšanja sportske sposobnosti i prevencije komplikacija visinske bolesti je prema mišljenju panelista dosta teško odrediti ali je uloga doktora da pruži dovoljnu količinu informacija penjačima na velike visine i upozori ih na moguće komplikacije. Indikacije za upotrebu lekova koji se u vrhunskom sportu nalaze na zabranjenoj listi je pitanje ne samo procene opšteg zdravlja planinara, već i pitanje etike i spotskog ferpleja.