UBI AMICI, IBI OPES

Objavljeno: 22.12.2015
Najveća vrednost Antidoping agencije Republike Srbije su ljudi. Mi smo mala državna ustanova, ali imamo stručnjake koji mogu da se uporede sa stručnjacima sa bilo kog fakulteta iz oblasti sporta, medicine ili prava. Pri tom ne mislimo samo na zaposlene u Agenciji, već i na sve doping kontrolore i članove naših odbora. Činjenica da svako od nas može da predaje pokazuje da edukacija na kojoj instistiramo sve ove godine ima veliko uporište. Doping kontrolorka Jelena Rašić Tako je naša doping kontrolorka Jelena Rašić, diplomirani biohemičar, pored doping kontrola koje je sporovela na finalu u odbojci na državnom prvenstvu u školskom sportu, održala i predavanje za sve učesnice o antidopingu. Pri tom Jelena nije učestvovala samo na ovom predavanju, već je napisala i rad za Prvi kongres o prevenciji dopinga u sportu i tako zajedno sa još pet doping kontrolora pokazala da je istraživanje sastavni deo rada doping kontrolora. Finale u odbojci na državnom prvenstvu u školskom sportu Pri tom ništa od toga nije pro forma, već suštinsko promišljanje vezano za doping, ishranu, suplementaciju, lečenje povreda i sl. I kada pomislite da aktivnosti doping kontrolora ovde prestaju onda treba spomenuti humanitarne aktivnosti. Tako su naši kontrolori učestvovali u akcijama spašavanja i zbrinjavanja ugroženih tokom poplava u Obrenovcu, bili prisutni na Nepalu i učestvovali u lečenju Šerpasa, ali i nakon zemljotresa u Nepalu zajedno sa Planinarskim savezom Srbije inicirali akciju prikupljanja sredstava za ortopedsko zbrinjavanje povređenih. Ipak poslednje aktivnost dr Ive Bubalo pokazuju koliko su doping kontrolori Antidoping agencije Republike Srbije veliki ljudi. Ona je pod okriljem francuske humanitarne organizacije VAHA, specijalizovane za pružanje medicinske pomoći ženama i deci na celoj ruti kojom izbeglice prolaze, pozvana da bude deo tima lekara koji pomaže u prihvatu migranata na ostrvu Samosu u Grčkoj. Mi joj na tome čestitamo. Iva Bubalo Na nju i sve ostale doping kontrolore, koji pored svih regularnih aktivnosti nalaze vremena za istraživanje i humanitarni rad, ponosni smo i srećni smo što smo zajedno. I kao što kaže naslov „Gde su prijatelji, tamo je bogatstvo.”