Održana sednica Upravnog odbora ADAS

Objavljeno: 23.12.2015

Dana 22. 12. 2015. godine održana je sednica Upravnog odbora ADAS. Između ostalog, Upravni odbor je konstatovao imenovanje novog člana dr Dejana Aleksandrića, koga je u Upravni odbor imenovao Olimpijski komitet Srbije i usvojio novi Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke.