Rad o informacionom sistemu ADAS

Objavljeno: 23.5.2016
Na nedavno održanoj naučnoj konferenciji „Sinteza 2016” usmeno je predstavljen rad o informacionom sistemu Antidoping agencije Republike Srbije pod nazivom „Primenjene informacione i komunikacione tehnologije u Antidoping agenciji Republike Srbije - pogled na sistem administratora”. Kao što se iz naziva vidi, u ovom radu sagledavaju se specifičnosti informacionog sistema ADAS sa posebnim osvrtom na radno mesto sistem administratora. Antidoping agencija Republike Srbije predstavlјa redak slučaj među državnim institucijama s obzirom na to da sistematizacija radnih mesta predviđa i sistem administratora. Ovaj stav uslovlјen potrebom za obavlјanjem sledećih poslova: dizajn i održavanje sajta (uglavnom za edukovanje sportista, novosti, itd), onlajn edukacija preko Moodle platforme, korišćenje Facebook servisa za obrazovanje i komunikaciju, korišćenje Youtube i Google books servisa za dodatnu edukaciju i komunikaciju, razvoj android aplikacija, priprema za štampu svih edukativnih materijala uključujući i knjige. Budući da je jedan od glavnih zadataka ADAS obrazovanje, primena informacionih i komunikacionih tehnologija je veoma važna. Obrazovanje je prepoznato kao jedan od klјučnih razloga za smanjenje broja doping pozitivnih slučajeva u Srbiji tokom deset godina rada ADAS. Dodali bismo i da je Drugi kongres o prevenciji dopinga u sportu, koji je održan prekjuče, bio prenošen uživo putem interneta. Ovaj prenos pratilo je nešto više od 1500 ljudi. Snimak kongresa uskoro će biti dostupan stipendistima Ministarstva omladine i sporta u okviru onlajn antidoping edukacije. Ovde možete preuzeti sažetak predavanja u PDF formatu.