Suplementi kao izazov za stipendiste u sportu

Objavljeno: 21.5.2012

Nastojanja predavača Udruženja za medicinu sporta Srbije čini se da lagano pokazuju prve rezultate, jer 40% naših najboljih sportista prepoznaje koje supstance koje mogu da poboljšaju sportsku sposobnost, a ne nalaze se na Listi zabranjenih sredstava. Ono što još uvek predstavlja problem je da većina (80%) ne zna da se uzimanje kreatina ne preporučuje mlađim od 18 godina, kao i da jedino daje rezultate u sportovima gde je potrebna eksplozivna snaga, kao u sprintu ili nekim sportovima snage. Što se tiče kofeina njegov ergogeni efekat se još uvek ne doživljava kao značajan, iako 15% do 18% sportista prepoznaje njegove efekte na sportske performanse. Kofein takođe spada u suplemente koji se mlađima od 18 godina ne preporučuje, ali zbog opšte prisutnosti kofeina u napicima to nije lako ostvarljivo. Interesantno je da 15 do 25% sportista uzima proteinske suplemente, a da pri tom ne računaju dnevni unos hranom. Poruke predavanja o suplementima se pre svega odnose na obazrivost pri izboru suplementa zbog kvaliteta i moguće kontaminacije, zatim vođenje računa o preporučenim dozama i dužini trajanja uzimanja suplementacije. Naravno, kao i uvek posebno im je skrenuta pažnja na neadekvatno reklamiranje i izjave koje zavode sportiste tvrdnjama koje nisu tačne.